آدرس : تهران خیابان مصطفی خمینی بعد از چهارراه سرچشمه بعد از بیمارستان سپیر پلاک

شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۹۳۱۶۰ – ۰۲۱۳۳۵۲۳۶۱۸